Od roku 2016 do roku 2018 jsem vedla kroužek kreslení pro děti od 10 do 15 let. Kroužek byl zaměřen na techniku kresby (tužka, úhel, rudka), kdy jsme se učili vidět neviděné 🙂 Tedy od základních geometrických tvarů, na kterých jsme se učily pozorovat světlo a stín, které objekt tvarují, přes kreslení zátiší, krajiny, až po figurální kresbu a portréty. Zastávám názor, že kreslit umí každý a děti jsem spíše doprovázela a dávala jim doporučení. Děti dělaly obrovské pokroky, byla jsem nadšená a ony také. Hodiny byly spíše takové relaxační a dost často terapeutické… pro obě strany 🙂 

V současnosti již kontinuální kroužek nevedu, ale občas pořádám tematické jednodenní workshopy.