Již několik let externě spolupracuji s Českou akademií dentální estetiky. Koordinace vzdělávacích akcí (kongresy, workshopy…) pro dentální odborníky sestává z činností od najití vhodného místa k pořádání, přes zajištění stravování, až po marketing, správu sociálních sítí, komunikaci s přednášejícími, sponzory, vystavovateli. Zkrátka komplexní zajištění hladkého průběhu celé akce.